|

Nascholingsartikel: Pijn

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen simultaan worden gepubliceerd, in elk nummer van Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst per artikel beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Expert :
dr. Tina Decorte
Expert :
dr. Sam Schelfout

Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) is de huidige benaming van wat vroeger ook wel posttraumatische dystrofie, reflex algodystrofie of atrofie van Sudeck (*) werd genoemd. Twee types CRPS worden beschreven. Onderstaand artikel spitst zich toe op het type 1, dat 90% van de gevallen van CRPS opeist.

Start module
Expert :
dr. Sybille Geers

Fantoompijn wordt omschreven als pijn afkomstig uit het deel van een lidmaat dat door amputatie werd verwijderd. Luidens deze definitie moet fantoompijn worden onderscheiden van pijn in de stomp, met name het deel dat nog wél aanwezig is. Fantoompijn, wat moeten we er ons bij voorstellen?

Start module
Expert :
prof. Hans Verstraelen

Vulvodynie wordt gedefinieerd als chronische pijn ter hoogte van de vulva, die minstens drie maanden aanwezig is en geen aanwijsbare oorzaak heeft. Dat betekent dat men er zich van vergewist dat er geen andere, identificeerbare oorzaak bestaat voor de pijn. Anders gezegd, vulvodynie is een uitsluitingsdiagnose.

Start module
Expert :
prof. Hans Verstraelen

Patiënten met vulvodynie zijn meestal vrouwen met een blanco anamnese, die zich aanmelden met oppervlakkige pijn bij coïtale seks. De pijn wordt als branderig of schurend omschreven. Sommige vrouwen verwijzen naar pijn bij aanraking van een open wonde: rauwe, ruwe pijn. De pijn wordt typisch gevoeld vanaf (poging tot) penetratie.

Start module

Experten

dr. Tina Decorte

dr. Tina Decorte

Dienst fysische geneeskunde, UZ Gent

dr. Sam Schelfout

dr. Sam Schelfout

Medisch afdelingshoofd pijnkliniek, UZ Gent

dr. Sybille Geers

dr. Sybille Geers

Dienst fysische geneeskunde en revalidatie, UZ Gent

prof. Hans Verstraelen

prof. Hans Verstraelen

Vrouwenkliniek, UZ Gent

Vragenlijst

Expert :
dr. Tina Decorte
Expert :
dr. Sam Schelfout

Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) is de huidige benaming van wat vroeger ook wel posttraumatische dystrofie, reflex algodystrofie of atrofie van Sudeck (*) werd genoemd. Twee types CRPS worden beschreven. Onderstaand artikel spitst zich toe op het type 1, dat 90% van de gevallen van CRPS opeist.

Start module
Expert :
dr. Sybille Geers

Fantoompijn wordt omschreven als pijn afkomstig uit het deel van een lidmaat dat door amputatie werd verwijderd. Luidens deze definitie moet fantoompijn worden onderscheiden van pijn in de stomp, met name het deel dat nog wél aanwezig is. Fantoompijn, wat moeten we er ons bij voorstellen?

Start module
Expert :
prof. Hans Verstraelen

Vulvodynie wordt gedefinieerd als chronische pijn ter hoogte van de vulva, die minstens drie maanden aanwezig is en geen aanwijsbare oorzaak heeft. Dat betekent dat men er zich van vergewist dat er geen andere, identificeerbare oorzaak bestaat voor de pijn. Anders gezegd, vulvodynie is een uitsluitingsdiagnose.

Start module
Expert :
prof. Hans Verstraelen

Patiënten met vulvodynie zijn meestal vrouwen met een blanco anamnese, die zich aanmelden met oppervlakkige pijn bij coïtale seks. De pijn wordt als branderig of schurend omschreven. Sommige vrouwen verwijzen naar pijn bij aanraking van een open wonde: rauwe, ruwe pijn. De pijn wordt typisch gevoeld vanaf (poging tot) penetratie.

Start module