|

Nascholingsartikel: Vaccinatie / Infecties

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen simultaan worden gepubliceerd, in elk nummer van Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst per artikel beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Expert :
Dr. Béatrice Swennen

Polio lijkt ver van ons bed, maar er zijn argumenten om de verplichte vaccinatie tegen deze ziekte bij kinderen niet op te heffen.

Start module
Expert :
Dr. Olga Chatzis

Dit jaar zullen er twee nieuwe preventieve middelen tegen het respiratoir syncitieel virus beschikbaar zijn: een vaccin voor gebruik tijdens de zwangerschap en een nieuw monoklonaal antilichaam voor gebruik bij het kind.

Start module
Expert :
Dr. Julie Frère

De ziektelast verbonden aan varicella blijft hoog. Wie moeten we vaccineren en waarom? Hoe zal vaccinatie tegen varicella er in de toekomst uitzien?

Start module
Expert :
Prof. Anne Botteaux

De luchtwegen herbergen een gespecialiseerd microbieel ecosysteem, dat wordt opgebouwd tijdens en net na de geboorte. Als de opbouw van dat ecosysteem in het begin van het leven wordt verstoord, zal het kind gevoeliger zijn voor infecties van de luchtwegen.

Start module

Experten

Dr. Béatrice Swennen

Dr. Béatrice Swennen

Ecole de santé publique, ULB

Dr. Olga Chatzis

Dr. Olga Chatzis

Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel, Groupe interuniversitaire d’experts en vaccinologie

Dr. Julie Frère

Dr. Julie Frère

CHU Luik

Prof. Anne Botteaux

Prof. Anne Botteaux

European Plotkin Institute for Vaccinology – ULB

Vragenlijst

Expert :
Dr. Béatrice Swennen

Polio lijkt ver van ons bed, maar er zijn argumenten om de verplichte vaccinatie tegen deze ziekte bij kinderen niet op te heffen.

Start module
Expert :
Dr. Olga Chatzis

Dit jaar zullen er twee nieuwe preventieve middelen tegen het respiratoir syncitieel virus beschikbaar zijn: een vaccin voor gebruik tijdens de zwangerschap en een nieuw monoklonaal antilichaam voor gebruik bij het kind.

Start module
Expert :
Dr. Julie Frère

De ziektelast verbonden aan varicella blijft hoog. Wie moeten we vaccineren en waarom? Hoe zal vaccinatie tegen varicella er in de toekomst uitzien?

Start module
Expert :
Prof. Anne Botteaux

De luchtwegen herbergen een gespecialiseerd microbieel ecosysteem, dat wordt opgebouwd tijdens en net na de geboorte. Als de opbouw van dat ecosysteem in het begin van het leven wordt verstoord, zal het kind gevoeliger zijn voor infecties van de luchtwegen.

Start module