|

Nascholingsartikel: Kinderoncologie

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen simultaan worden gepubliceerd, in elk nummer van Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst per artikel beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Expert :
dr. Katleen Janssens

Als bij een kind kanker wordt gediagnosticeerd, kunnen er vragen rijzen met betrekking tot een mogelijke erfelijke oorzaak. Heeft het kind in de toekomst op basis van een genetische predispositie een verhoogd risico op het ontwikkelen van andere tumoren of gezondheidsproblemen? Bestaat er eveneens een verhoogd risico bij bloedverwanten? Als dat zo is, kunnen maatregelen worden genomen om de prognose gunstig te beïnvloeden.

Start module
Expert :
dr. Toon Van Genechten
Expert :
dr. Jaques Van Heerden

Kinderoncologen Toon Van Genechten en Jaques Van Heerden (UZA) slaan in dit interview de handen in elkaar om enerzijds de epidemiologie van kinderkanker in ons land te belichten, en anderzijds de alarmsignalen die tot een vroegtijdige diagnose kunnen leiden.

Start module
Expert :
dr. Toon Van Genechten

Rond de helft van de vorige eeuw, toen de overleving bij kinderkanker zeer laag was, stelden behandelende teams zich vooral tot doel patiënten te doen overleven. Vandaag de dag, met het oog op een vijfjaarsoverleving van om en bij de 85%, ligt de focus bij overleven mét een goede kwaliteit van leven. Dat houdt in dat artsen proberen langetermijneffecten na kinderkanker te beperken en doeltreffend op te vangen.

Start module
Expert :
dr. Joris Verlooy

Palliatieve zorg bij kinderen is op wereldschaal bijna volledig ontstaan vanuit kinderoncologische centra. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw kwam de behandeling van kinderkanker in een stroomversnelling terecht, waardoor jonge patiënten langer gingen overleven en er inzichten groeiden rond de begeleiding van kind en ouders bij palliatieve zorg.

Start module

Experten

dr. Katleen Janssens

dr. Katleen Janssens

Dienst genetica, UZA

dr. Toon Van Genechten

dr. Toon Van Genechten

Kinderoncologie, UZA

dr. Jaques Van Heerden

dr. Jaques Van Heerden

Kinderoncologie, UZA

dr. Joris Verlooy

dr. Joris Verlooy

Dienst kinderoncologie, UZA

Vragenlijst

Expert :
dr. Katleen Janssens

Als bij een kind kanker wordt gediagnosticeerd, kunnen er vragen rijzen met betrekking tot een mogelijke erfelijke oorzaak. Heeft het kind in de toekomst op basis van een genetische predispositie een verhoogd risico op het ontwikkelen van andere tumoren of gezondheidsproblemen? Bestaat er eveneens een verhoogd risico bij bloedverwanten? Als dat zo is, kunnen maatregelen worden genomen om de prognose gunstig te beïnvloeden.

Start module
Expert :
dr. Toon Van Genechten
Expert :
dr. Jaques Van Heerden

Kinderoncologen Toon Van Genechten en Jaques Van Heerden (UZA) slaan in dit interview de handen in elkaar om enerzijds de epidemiologie van kinderkanker in ons land te belichten, en anderzijds de alarmsignalen die tot een vroegtijdige diagnose kunnen leiden.

Start module
Expert :
dr. Toon Van Genechten

Rond de helft van de vorige eeuw, toen de overleving bij kinderkanker zeer laag was, stelden behandelende teams zich vooral tot doel patiënten te doen overleven. Vandaag de dag, met het oog op een vijfjaarsoverleving van om en bij de 85%, ligt de focus bij overleven mét een goede kwaliteit van leven. Dat houdt in dat artsen proberen langetermijneffecten na kinderkanker te beperken en doeltreffend op te vangen.

Start module
Expert :
dr. Joris Verlooy

Palliatieve zorg bij kinderen is op wereldschaal bijna volledig ontstaan vanuit kinderoncologische centra. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw kwam de behandeling van kinderkanker in een stroomversnelling terecht, waardoor jonge patiënten langer gingen overleven en er inzichten groeiden rond de begeleiding van kind en ouders bij palliatieve zorg.

Start module