|

Nascholingsartikel: Diabetes type 1

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen simultaan worden gepubliceerd, 1 keer per maand in Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst per artikel beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Expert :
Prof. Chantal Mathieu

Bij diabetes type 1 is het toedienen van insuline tot nog toe de hoeksteen van de behandeling. De motivatie bij onderzoekers is echter groot om in te grijpen op de pathogenese van deze ziekte, waarvan de diagnose in de helft van de gevallen wordt gesteld bij personen jonger dan 18 jaar. Wat weten we momenteel over de manier waarop diabetes type 1 ontstaat? En welke aangrijpingspunten biedt dit proces?

Start module
Expert :
Prof. Robert Hilbrands

Bij diabetes type 1 denken velen van ons automatisch aan het klassieke beeld van een jong kind met
deze aandoening. Nochtans ligt het absolute jaarlijkse aantal diagnosen hoger bij volwassenen dan
bij kinderen. Prof. Robert Hilbrands (kliniekhoofd diabeteskliniek, UZ Brussel) neemt beide
leeftijdscategorieën mee in een beschouwing over de diagnose van diabetes type 1.

Start module
Expert :
Prof. Christophe De Block

Honderd jaar geleden werd insuline ontdekt door vorsers aan de universiteit van Toronto. Een
levensnoodzakelijke doorbraak voor patiënten met diabetes type 1. Geleidelijke verfijning van de
insulinebehandeling heeft intussen de uitkomst bij deze patiënten verbeterd.

Start module
Expert :
Prof. Frank Nobels

Ketose en ketoacidose kunnen bij patiënten met diabetes type 1 optreden naar aanleiding
van een infectieziekte. Ook bij gebruik van een insulinepomp is het uitkijken voor deze complicaties.

Start module

Experten

Prof. Chantal Mathieu

Prof. Chantal Mathieu

diensthoofd endocrinologie, UZ Leuven

Prof. Robert Hilbrands

Prof. Robert Hilbrands

kliniekhoofd diabeteskliniek, UZ Brussel

Prof. Christophe De Block

Prof. Christophe De Block

diensthoofd endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten, UZA

Prof. Frank Nobels

Prof. Frank Nobels

diensthoofd endocrinologie, OLV-ziekenhuis Aalst

Vragenlijst

Expert :
Prof. Chantal Mathieu

Bij diabetes type 1 is het toedienen van insuline tot nog toe de hoeksteen van de behandeling. De motivatie bij onderzoekers is echter groot om in te grijpen op de pathogenese van deze ziekte, waarvan de diagnose in de helft van de gevallen wordt gesteld bij personen jonger dan 18 jaar. Wat weten we momenteel over de manier waarop diabetes type 1 ontstaat? En welke aangrijpingspunten biedt dit proces?

Start module
Expert :
Prof. Robert Hilbrands

Bij diabetes type 1 denken velen van ons automatisch aan het klassieke beeld van een jong kind met
deze aandoening. Nochtans ligt het absolute jaarlijkse aantal diagnosen hoger bij volwassenen dan
bij kinderen. Prof. Robert Hilbrands (kliniekhoofd diabeteskliniek, UZ Brussel) neemt beide
leeftijdscategorieën mee in een beschouwing over de diagnose van diabetes type 1.

Start module
Expert :
Prof. Christophe De Block

Honderd jaar geleden werd insuline ontdekt door vorsers aan de universiteit van Toronto. Een
levensnoodzakelijke doorbraak voor patiënten met diabetes type 1. Geleidelijke verfijning van de
insulinebehandeling heeft intussen de uitkomst bij deze patiënten verbeterd.

Start module
Expert :
Prof. Frank Nobels

Ketose en ketoacidose kunnen bij patiënten met diabetes type 1 optreden naar aanleiding
van een infectieziekte. Ook bij gebruik van een insulinepomp is het uitkijken voor deze complicaties.

Start module