|

Nascholingsartikel: Geïntegreerde zorg

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen simultaan worden gepubliceerd, 1 keer per maand in Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst per artikel beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Ons gezondheidszorgstelsel is volop aan het veranderen van acute naar chronische zorg. Dat is een grote uitdaging voor iedereen die er deel van uitmaakt. Niet alleen in België, maar in de hele wereld. Ons land kan zich daarbij laten inspireren door wat onze buren doen inzake geïntegreerde zorg. Voorbeelden uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Schotland en Engeland.

Start module
Expert :
Dr. Ri De Ridder

Op het Chronisanté-colloquium heeft dr. Ri De Ridder, raadgever van de minister voor Volksgezondheid, de kijk op geïntegreerde zorg van het kabinet en het interfederaal plan geïntegreerde zorg, dat is aangekondigd voor 2024, gepresenteerd.

Start module
Expert :
Professor Gijs Van Pottelbergh

Zorgzaam Leuven is een van de 12 proefprojecten die in ons land lopen. Professor Gijs Van Pottelbergh nam als huisarts mee de coördinatiefunctie op. We hadden met hem een gesprek over de meerwaarde van de lokaal opgezette acties, en wat bijdraagt tot hun succes.

Start module
Expert :
Johan Hellings

Het ziekenhuis van de toekomst is ‘community-based’, zit ingebed in de lokale gemeenschap, werkt in interactie met de eerste lijn, is patiënt- en populatiegericht en biedt basiszorg aan. Tegelijk wordt complexe zorg geconcentreerd aangeboden in een groter geheel. Het ziekenhuis is tegelijk groot en klein. De klemtoon verschuift steeds meer naar het ‘gezond houden’ van mensen, eerder dan enkel op genezing.

Start module

Experten

Dr. Ri De Ridder

Dr. Ri De Ridder

raadgever van de minister voor Volksgezondheid

Professor Gijs Van Pottelbergh

Professor Gijs Van Pottelbergh

Johan Hellings

Johan Hellings

CEO van AZ Delta Roeselare

Vragenlijst

Ons gezondheidszorgstelsel is volop aan het veranderen van acute naar chronische zorg. Dat is een grote uitdaging voor iedereen die er deel van uitmaakt. Niet alleen in België, maar in de hele wereld. Ons land kan zich daarbij laten inspireren door wat onze buren doen inzake geïntegreerde zorg. Voorbeelden uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Schotland en Engeland.

Start module
Expert :
Dr. Ri De Ridder

Op het Chronisanté-colloquium heeft dr. Ri De Ridder, raadgever van de minister voor Volksgezondheid, de kijk op geïntegreerde zorg van het kabinet en het interfederaal plan geïntegreerde zorg, dat is aangekondigd voor 2024, gepresenteerd.

Start module
Expert :
Professor Gijs Van Pottelbergh

Zorgzaam Leuven is een van de 12 proefprojecten die in ons land lopen. Professor Gijs Van Pottelbergh nam als huisarts mee de coördinatiefunctie op. We hadden met hem een gesprek over de meerwaarde van de lokaal opgezette acties, en wat bijdraagt tot hun succes.

Start module
Expert :
Johan Hellings

Het ziekenhuis van de toekomst is ‘community-based’, zit ingebed in de lokale gemeenschap, werkt in interactie met de eerste lijn, is patiënt- en populatiegericht en biedt basiszorg aan. Tegelijk wordt complexe zorg geconcentreerd aangeboden in een groter geheel. Het ziekenhuis is tegelijk groot en klein. De klemtoon verschuift steeds meer naar het ‘gezond houden’ van mensen, eerder dan enkel op genezing.

Start module