|

Nascholingsartikel: Medisch leiderschap

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen simultaan worden gepubliceerd, 1 keer per maand in Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst per artikel beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Expert :
Dr. Ilse Dapper

Ilse Dapper was in een vorig leven intensivist in het GZA maar legt zich nu voluit toe op een andere passie: collega-artsen helpen om hun leiderschapsskills te ontwikkelen. En dat begint bij zelfleiderschap.

Start module
Expert :
Dr. Caroline Depuydt

Timemanagement is een vrij algemeen thema, dat alle werkenden en vooral zelfstandigen -- en dus ook artsen -- zouden moeten leren. Caroline Depuydt, diensthoofd van het Hôpital d’accueil spécialisé Fond'Roy en algemeen medisch directrice van Epsylon, het netwerk voor psychiatrische zorg in Brussel, legt uit wat timemanagement betekent voor artsen.

Start module
Expert :
Lieve Van Gool

Beginnen met verbindende communicatie kan lijken op een nieuwe taal leren, zegt psychologe Lieve Van Gool. Maar de beloning is groot. Zowel uw relatie met patiënten en collega’s als uw eigen functioneren en mentaal welzijn hebben er baat bij.

Start module
Expert :
Mathieu Vanderheyden

Een ombudsfunctie, die bemiddelt bij conflicten in ziekenhuizen, is eigenlijk een specifiek Belgisch gegeven, een voortvloeisel uit de wet over de rechten van de patiënt. Dat die bemiddelaars nuttig zijn staat buiten kijf, maar ze worden niet voldoende beschermd door de wet. Tekst en uitleg door Mathieu Vanderheyden, bemiddelaar aan het UVC Brugman en vicevoorzitter van de Association des médiateurs en institutions de soins (Amis).

Start module

Experten

Dr. Ilse Dapper

Dr. Ilse Dapper

BDapper

Dr. Caroline Depuydt

Dr. Caroline Depuydt

diensthoofd van het Hôpital d’accueil spécialisé Fond'Roy en algemeen medisch directrice van Epsylon

Lieve Van Gool

Lieve Van Gool

psychologe

Mathieu Vanderheyden

Mathieu Vanderheyden

bemiddelaar aan het UVC Brugman

Vragenlijst

Expert :
Dr. Ilse Dapper

Ilse Dapper was in een vorig leven intensivist in het GZA maar legt zich nu voluit toe op een andere passie: collega-artsen helpen om hun leiderschapsskills te ontwikkelen. En dat begint bij zelfleiderschap.

Start module
Expert :
Dr. Caroline Depuydt

Timemanagement is een vrij algemeen thema, dat alle werkenden en vooral zelfstandigen -- en dus ook artsen -- zouden moeten leren. Caroline Depuydt, diensthoofd van het Hôpital d’accueil spécialisé Fond'Roy en algemeen medisch directrice van Epsylon, het netwerk voor psychiatrische zorg in Brussel, legt uit wat timemanagement betekent voor artsen.

Start module
Expert :
Lieve Van Gool

Beginnen met verbindende communicatie kan lijken op een nieuwe taal leren, zegt psychologe Lieve Van Gool. Maar de beloning is groot. Zowel uw relatie met patiënten en collega’s als uw eigen functioneren en mentaal welzijn hebben er baat bij.

Start module
Expert :
Mathieu Vanderheyden

Een ombudsfunctie, die bemiddelt bij conflicten in ziekenhuizen, is eigenlijk een specifiek Belgisch gegeven, een voortvloeisel uit de wet over de rechten van de patiënt. Dat die bemiddelaars nuttig zijn staat buiten kijf, maar ze worden niet voldoende beschermd door de wet. Tekst en uitleg door Mathieu Vanderheyden, bemiddelaar aan het UVC Brugman en vicevoorzitter van de Association des médiateurs en institutions de soins (Amis).

Start module