|

Nascholingsartikel: Astma bij het kind

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen simultaan worden gepubliceerd, 1 keer per maand in Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst per artikel beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Expert :
Dr. Nathalie Jouret

Astma is bij het kind één van de frequentste chronische aandoeningen. Het is dus belangrijk de ziekte klinisch te herkennen en het klinische vermoeden correct met aanvullend onderzoek te kunnen bevestigen.

Start module
Expert :
Dr. Johan Hellinckx

Bij astma is inflammatie een centraal gegeven. Het bestrijden daarvan is de basis van de behandeling. Daarnaast is het belangrijk snel symptomen te kunnen verlichten. Het beleid wordt bepaald door de ernst van de klachten en de leeftijd van het kind.

Start module
Expert :
Dr. Yentl Driesen

Wereldwijd lijdt ongeveer 7,5 tot 10% van de kinderen aan astma. 1 op de 8 kinderen krijgt een of andere vorm van astmamedicatie. Die laatste groep heeft een duidelijk verhoogd risico op opname op de spoed wegens acute symptomen – 30% versus 19% bij kinderen zonder astmamedicatie.

Start module
Expert :
Dr. Eva ter Haar

Het onjuiste gebruik van medicatie kan vaak verklaren waarom astma bij kinderen slecht onder controle is. Hoe kan men de therapietrouw het best bevragen?

Start module

Experten

Dr. Nathalie Jouret

Dr. Nathalie Jouret

kinderlongarts, dienst kindergeneeskunde, UZA

Dr. Johan Hellinckx

Dr. Johan Hellinckx

kinderlongarts, diensthoofd kinderziekten AZ Klina

Dr. Yentl Driesen

Dr. Yentl Driesen

kinderlongarts, dienst pediatrie ZNA-ziekenhuizen, consulent UZA

Dr. Eva ter Haar

Dr. Eva ter Haar

kinderpneumoloog, dienst kindergeneeskunde ZNA-ziekenhuizen Antwerpen

Vragenlijst

Expert :
Dr. Nathalie Jouret

Astma is bij het kind één van de frequentste chronische aandoeningen. Het is dus belangrijk de ziekte klinisch te herkennen en het klinische vermoeden correct met aanvullend onderzoek te kunnen bevestigen.

Start module
Expert :
Dr. Johan Hellinckx

Bij astma is inflammatie een centraal gegeven. Het bestrijden daarvan is de basis van de behandeling. Daarnaast is het belangrijk snel symptomen te kunnen verlichten. Het beleid wordt bepaald door de ernst van de klachten en de leeftijd van het kind.

Start module
Expert :
Dr. Yentl Driesen

Wereldwijd lijdt ongeveer 7,5 tot 10% van de kinderen aan astma. 1 op de 8 kinderen krijgt een of andere vorm van astmamedicatie. Die laatste groep heeft een duidelijk verhoogd risico op opname op de spoed wegens acute symptomen – 30% versus 19% bij kinderen zonder astmamedicatie.

Start module
Expert :
Dr. Eva ter Haar

Het onjuiste gebruik van medicatie kan vaak verklaren waarom astma bij kinderen slecht onder controle is. Hoe kan men de therapietrouw het best bevragen?

Start module