|

Nascholingsartikel: Artificiële intelligentie

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen simultaan worden gepubliceerd, 1 keer per maand in Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst per artikel beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Expert :
Frank Robben

Het e-Healthplatform kan een massa gegevens die opgeslagen zitten in medische dossiers mee helpen beschikbaar maken voor secondary use. Dat zou onder meer kunnen dienen om AI-systemen te trainen. De rol van het platform is die van een trusted third party.

Start module
Expert :
Philippe Coucke

Philippe Coucke, diensthoofd radiotherapie aan het CHU van Luik en hoogleraar radiotherapie aan de Universiteit van Luik, schreef al meerdere boeken over de geneeskunde van de toekomst en artificiële intelligentie (AI). Volgens hem is gezondheidszorg zonder artificiële intelligentie onmogelijk.

Start module
Expert :
Prof. Philippe Kolh

Prof. Philippe Kolh, directeur van de afdeling informatiemanagement aan het CHU van Luik en gewoon hoogleraar humane fysiologie en biochemie aan de Universiteit van Luik, ziet in artificiële intelligentie vooral een instrument dat artsen kan helpen en hun dagelijks werk kan verlichten. Maar een wettelijk en regelgevend kader is noodzakelijk.

Start module
Expert :
Professor Celine Vens

Professor Celine Vens is een computerwetenschapper die onderzoek verricht naar toepassingen van artificiële intelligentie in de geneeskunde.(*) Ze doceert ook AI-technieken aan geneeskundestudenten. We vroegen haar welk impact artificiële intelligentie zal hebben op de artsenpraktijk van morgen.

Start module

Experten

Frank Robben

Frank Robben

administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van het eHealth-platform

Philippe Coucke

Philippe Coucke

diensthoofd radiotherapie aan het CHU van Luik en hoogleraar radiotherapie aan de Universiteit van Luik

Prof. Philippe Kolh

Prof. Philippe Kolh

directeur van de afdeling informatiemanagement aan het CHU van Luik en gewoon hoogleraar humane fysiologie en biochemie aan de Universiteit van Luik

Professor Celine Vens

Professor Celine Vens

computerwetenschapper

Vragenlijst

Expert :
Frank Robben

Het e-Healthplatform kan een massa gegevens die opgeslagen zitten in medische dossiers mee helpen beschikbaar maken voor secondary use. Dat zou onder meer kunnen dienen om AI-systemen te trainen. De rol van het platform is die van een trusted third party.

Start module
Expert :
Philippe Coucke

Philippe Coucke, diensthoofd radiotherapie aan het CHU van Luik en hoogleraar radiotherapie aan de Universiteit van Luik, schreef al meerdere boeken over de geneeskunde van de toekomst en artificiële intelligentie (AI). Volgens hem is gezondheidszorg zonder artificiële intelligentie onmogelijk.

Start module
Expert :
Prof. Philippe Kolh

Prof. Philippe Kolh, directeur van de afdeling informatiemanagement aan het CHU van Luik en gewoon hoogleraar humane fysiologie en biochemie aan de Universiteit van Luik, ziet in artificiële intelligentie vooral een instrument dat artsen kan helpen en hun dagelijks werk kan verlichten. Maar een wettelijk en regelgevend kader is noodzakelijk.

Start module
Expert :
Professor Celine Vens

Professor Celine Vens is een computerwetenschapper die onderzoek verricht naar toepassingen van artificiële intelligentie in de geneeskunde.(*) Ze doceert ook AI-technieken aan geneeskundestudenten. We vroegen haar welk impact artificiële intelligentie zal hebben op de artsenpraktijk van morgen.

Start module