Only available in Dutch (BE)
|

Nascholingsartikel: Klepgebreken

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen simultaan worden gepubliceerd, in elk nummer van Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst per artikel beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

De prevalentie van klepaandoeningen stijgt met de leeftijd, met een forsere stijging na de leeftijd van 65 jaar. De frequentste klepaandoening is mitralisregurgitatie, gevolgd door aortaklepstenose. In de leeftijdsgroep ouder dan 75 jaar heeft zowat 10% van de mensen mitralisregurgitatie. Met de veroudering van de bevolking zullen klepgebreken frequenter worden.

Start module

Aortaklepregurgitatie is veel minder frequent dan aortaklepstenose. Het lek kan ontstaan door een primaire afwijking. Dat is een afwijking in de klepbladen zelf, als gevolg van acuut gewrichtsreuma (zie verder, artikel Mitralisklepstenose) of endocarditis (zie verder, artikel Endocarditis). In andere gevallen is er sprake van een secundaire disfunctie, door dilatatie van de wortel van de aorta, waardoor de klepbladen uiteenwijken.

Start module

Mitralisklepstenose is tegenwoordig minder frequent dan vroeger. De afwijking komt vooral voor bij patiënten die, meestal in hun jeugd, acuut gewrichtsreuma hebben gehad.

Start module

Mitralisklepregurgitatie is een frequent voorkomende aandoening. Men moet onderscheid maken tussen primaire en secundaire mitralisklepregurgitatie.

Start module

Endocarditis is een aandoening die tot op heden relatief frequent is, en prognostisch ongunstig kan zijn.

Start module

“De tricuspidalisklep wordt vaak de vergeten klep genoemd”, zegt prof. Claeys. “Regurgitatie over deze klep komt vaak voor. Deze aandoening is vaak niet ernstig, maar in een aantal gevallen dan toch wel.”

Start module

Experten

Prof. Marc Claeys

Prof. Marc Claeys

Interventiecardioloog, UZA en gewezen voorzitter van de Belgische Vereniging van Cardiologie

Vragenlijst

De prevalentie van klepaandoeningen stijgt met de leeftijd, met een forsere stijging na de leeftijd van 65 jaar. De frequentste klepaandoening is mitralisregurgitatie, gevolgd door aortaklepstenose. In de leeftijdsgroep ouder dan 75 jaar heeft zowat 10% van de mensen mitralisregurgitatie. Met de veroudering van de bevolking zullen klepgebreken frequenter worden.

Start module

Aortaklepregurgitatie is veel minder frequent dan aortaklepstenose. Het lek kan ontstaan door een primaire afwijking. Dat is een afwijking in de klepbladen zelf, als gevolg van acuut gewrichtsreuma (zie verder, artikel Mitralisklepstenose) of endocarditis (zie verder, artikel Endocarditis). In andere gevallen is er sprake van een secundaire disfunctie, door dilatatie van de wortel van de aorta, waardoor de klepbladen uiteenwijken.

Start module

Mitralisklepstenose is tegenwoordig minder frequent dan vroeger. De afwijking komt vooral voor bij patiënten die, meestal in hun jeugd, acuut gewrichtsreuma hebben gehad.

Start module

Mitralisklepregurgitatie is een frequent voorkomende aandoening. Men moet onderscheid maken tussen primaire en secundaire mitralisklepregurgitatie.

Start module

Endocarditis is een aandoening die tot op heden relatief frequent is, en prognostisch ongunstig kan zijn.

Start module

“De tricuspidalisklep wordt vaak de vergeten klep genoemd”, zegt prof. Claeys. “Regurgitatie over deze klep komt vaak voor. Deze aandoening is vaak niet ernstig, maar in een aantal gevallen dan toch wel.”

Start module