Only available in Dutch (BE)
|

Nascholingsartikel: Spoed

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen simultaan worden gepubliceerd, in elk nummer van Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst per artikel beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Expert :
Prof. Steven Haine

Een patiënt meldt zich wegens pijn op de borst, al dan niet persisterend tijdens het consult. Wat is de juiste werkwijze?

Start module
Expert :
Prof. Steven Haine

Het vorige artikel eindigde met de diagnostiek bij een patiënt die raadpleegt omdat hij in de voorbije uren pijn op de borst heeft gehad, maar nu pijnvrij is. In dit tweede artikel bespreekt prof. Steven Haine (kliniekhoofd interventiecardiologie, UZA) het beleid bij een patiënt die nog altijd pijn heeft op het ogenblik van het consult. Daarnaast is er aandacht voor een aantal niet-coronaire hartaandoeningen die pijn op de borst kunnen veroorzaken.

Start module
Expert :
Prof. Koen Monsieurs

Iemand krijgt een syncope. Wat is hiervan de oorzaak? Is er reden tot ongerustheid? Prof. Koen Monsieurs (diensthoofd spoedgevallen, UZA) bespreekt de verschillende beelden en hun relevantie.

Start module
Expert :
Dr. Robin Baeten

Een patiënt die acuut op het consult komt met suïcidegedachten – al dan niet na een suïcidepoging in een recent verleden – roept bij de arts ongeruste vragen op. Moet deze patiënt naar de spoeddienst van een ziekenhuis of naar een eenheid voor psychiatrische spoedinterventie worden doorverwezen? Zijn er gegevens die de garantie kunnen bieden dat de patiënt veilig thuis kan blijven in afwachting van verdere interventie? 

Start module

Experten

Prof. Steven Haine

Prof. Steven Haine

kliniekhoofd interventiecardiologie, UZA

Prof. Koen Monsieurs

Prof. Koen Monsieurs

diensthoofd spoedgevallen, UZA

Dr. Robin Baeten

Psychiater-psychotherapeut.
Acuut traject ZNA, Mobiel crisisteam Antwerpen

Vragenlijst

Expert :
Prof. Steven Haine

Een patiënt meldt zich wegens pijn op de borst, al dan niet persisterend tijdens het consult. Wat is de juiste werkwijze?

Start module
Expert :
Prof. Steven Haine

Het vorige artikel eindigde met de diagnostiek bij een patiënt die raadpleegt omdat hij in de voorbije uren pijn op de borst heeft gehad, maar nu pijnvrij is. In dit tweede artikel bespreekt prof. Steven Haine (kliniekhoofd interventiecardiologie, UZA) het beleid bij een patiënt die nog altijd pijn heeft op het ogenblik van het consult. Daarnaast is er aandacht voor een aantal niet-coronaire hartaandoeningen die pijn op de borst kunnen veroorzaken.

Start module
Expert :
Prof. Koen Monsieurs

Iemand krijgt een syncope. Wat is hiervan de oorzaak? Is er reden tot ongerustheid? Prof. Koen Monsieurs (diensthoofd spoedgevallen, UZA) bespreekt de verschillende beelden en hun relevantie.

Start module
Expert :
Dr. Robin Baeten

Een patiënt die acuut op het consult komt met suïcidegedachten – al dan niet na een suïcidepoging in een recent verleden – roept bij de arts ongeruste vragen op. Moet deze patiënt naar de spoeddienst van een ziekenhuis of naar een eenheid voor psychiatrische spoedinterventie worden doorverwezen? Zijn er gegevens die de garantie kunnen bieden dat de patiënt veilig thuis kan blijven in afwachting van verdere interventie? 

Start module